نئوپان رفسنجان
4 محصول
  • نئوپان3.66 رفسنجان
    Raw ChipBoard 3.66
    دسته اصلی : نئوپان خام
    • کارخانه : نئوپان رفسنجان
    کارخانه : نئوپان رفسنجان
    ‌ویژگی ها
    • ضخامت: 16میل
    • طول در عرض: 1.83*3.66

    • تعداد بازدید : 99
    • تعداد لایک : 0
  • نئوپان 3.05 رفسنجان
    دسته اصلی : نئوپان خام
    • کارخانه : نئوپان رفسنجان
    کارخانه : نئوپان رفسنجان
    ‌ویژگی ها
    • ضخامت: 16میل
    • طول در عرض: 183*305

    • تعداد بازدید : 399
    • تعداد لایک : 0
  • نئوپان 2.20 رفسنجان
    دسته اصلی : نئوپان خام
    • کارخانه : نئوپان رفسنجان
    کارخانه : نئوپان رفسنجان
    ‌ویژگی ها
    • ضخامت: 16میل
    • طول در عرض: 183*220
    • نوع نئوپان مغز: نئوپان ایرانی
    • وزن: 47 کیلوگرم

    • تعداد بازدید : 447
    • تعداد لایک : 0
  • نئوپان 2.45 رفسنجان
    دسته اصلی : نئوپان خام
    • کارخانه : نئوپان رفسنجان
    کارخانه : نئوپان رفسنجان
    ‌ویژگی ها
    • ضخامت: 16میل
    • طول در عرض: 1.83 * 2.45
    • نوع نئوپان مغز: نئوپان ایرانی

    • تعداد بازدید : 515
    • تعداد لایک : 1
اشتراک گذاری
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
آدرس صفحه :