مشخصات هویتی

نام ( فارسی )

نام خانوادگی ( فارسی )

نام پدر ( فارسی )

تاریخ تولد :

وضعیت تاهل

شماره ملی :

تعداد فرزند به عدد :

محل صدور شناسنامه ( فارسی )

تصویر متقاضی

انتخاب کنید تغییر عکس حذف

* فرمت مجاز تصویر : jpg , jpeg , png

* حداکثر حجم فایل تصویر : 1 مگابایت

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی :

رشته تحصیلی ( فارسی )

گرایش تحصیلی ( فارسی )

دانشگاه محل تحصیل ( فارسی )

تاریخ شروع :

تاریخ پایان :

محل کارهای گذشته - اول

آخرین محل کار ( فارسی )

تاریخ شروع به کار :

تاریخ پایان به کار :

سمت ( فارسی )

علت تغییر شغل ( فارسی )

آدرس و تلفن آخرین محل کار ( فارسی )

محل کارهای گذشته - دوم

محل کار قبلی دوم ( فارسی )

تاریخ شروع به کار :

تاریخ پایان به کار :

سمت ( فارسی )

علت تغییر شغل ( فارسی )

مشخصات شغل درخواستی

شغل مورد نظر :

مهارت ها :

شرایط درخواستی برای کار :

حقوق پیشنهادی :

تومان

مشخصات دو نفر از بستگان

مشخصات بستگان اول ( فارسی )

مشخصات بستگان دوم ( فارسی )

مشخصات محل سکونت

آدرس دقیق محل سکونت ( فارسی )

تلفن ثابت :

تلفن همراه :

رایانامه :

توضیحات ( فارسی )

اینجانب متعهد می شوم تمامی موارد فوق صحیح و در صورت تغییر بلافاصله مراتب را به امور اداری اطلاع خواهم داد.